Eines domèstiques

Aquestes són algunes de les eines que utilitzava antigament la pagesia per fer les feines domèstiques.

Alfàbia de formatjar: recipient gran i alt de ceràmica, amb la boca ampla, damunt la qual es col·loca el cavall de formatjar per fer la feina d’elaborar les fogasses de formatge.

Ancolla: recipient de ceràmica esmaltada per guardar sèu i altres aliments en conserva. També es coneix amb el nom de salsera.

Arganell: recipient fet amb llatra d’espart, molt similar al morrió però doble, que es penja a banda i banda d’una bístia o d’un carro per transportar gerres d’aigua.

Àspia: tros de llenya d’uns tres pams de llargària amb dues barretes transversals als extrems i un mànec, amb la qual una sola persona pot fer els rams de llana després d’haver-la filat. 

Beaces: ormeig fet amb llatra d’espart consistent en dues senalles ajuntades per una corda de llatra que es col·loca a banda i banda dels ases, damunt l’esquena, per transportar gerres d’aigua, per dur el dinar o el berenar a la tanca, etc.

Buganter: peça de roba fina de forma quadrada que es posa damunt la roba col·locada dintre del còssil i fa de filtre per evitar que la cendra caigui damunt la roba durant el procediment de fer bugada amb el lleixiu.

Caldera/calderó: recipient gran d’aram emprat en diferents feines domèstiques, com ara per bullir els cuixots en les porquejades, per formatjar, per cuinar, per coure la mantega, per escalfar aigua per fer bugada, etc. També s’anomena còssil, especialment el que s’utilitza per fer bugada. 

Canyís: prestatges fets amb canyes que es col·loquen a la cuina, a la formatgeria o als porxos del casat per assecar el formatge. 

Capçana: utensili de taula fet amb llatra d’espart utilitzat per posar olles calentes damunt la taula i no cremar les estovalles.

Cavall de formatjar: peça feta a partir d’un tronc d’ullastre gruixat en forma de Y i que té uns quants forats enmig, que es recolza damunt la caldera o còssil i damunt del qual, amb l’ajut del fogasser, es va donant forma a la fogassa tot traient-ne les restes de llet líquida i de serigot. Amb el temps s’ha substituït per la taula de formatjar.

Cernedor de mà: estri constituït per un conjunt de barretes de llenya, que es col·loca damunt la pastera de pastar el pa, i un sedàs de petites dimensions emprat manualment per netejar i afinar la farina.

Cove: nom genèric que rep el recipient obert i de boca molt ampla, fet amb esquerdes de canya entrellaçades, per transportat tot tipus de coses, com ara la roba, el pa, etc.    

 

Escombrall: pal de llenya amb unes quantes fulles de carxofera fermades en un extrem i que s’utilitzava per decantar la cendra i el caliu de l’interior del forn abans d’enfornar-hi el pa per coure’l. 

fotografia d'un cove

Cove

Debanadora: utensili domèstic consistent en un tros de llenya vertical entorn del qual hi ha envoltades tot un conjunt de barretes de llenya o mitges canyes, que s’empra per posar els rams de llana fets, disposats ordenadament en l’àspia, i cabdellar-los; és a dir, fer-ne cabdells o bolles de llana. 

Fenyedor: post de llenya emprada per pastar les petites porcions de massa que després es convertiran en pa i també com a suport per aprimar pastes de rebosteria amb l’aprimadora. 

Ferrada de munyir: recipient de llenya reforçat amb cèrcols de ferro i amb una ansa, que sol tenir la base de diàmetre més ampla que la vora perquè sigui difícil de tombar i que s’empra per abocar-hi la llet mentre es muny la vaca i després transportar-la del boer al casat del lloc. 

Ferros: cercle de ferro amb tres potes per col·locar les olles damunt la foganya de la cuina.

Filosa: tros de canya o de llenya amb un eixamplament a la part superior per aguantar-hi un manat de llana i poder-la anar sostenint entre les cames mentre filen manualment. 

Fogasser: tros de pedaç de cotó de trama ampla i de forma quadrada emprat per separar la llet del serigot i donar la forma a la fogassa del futur formatge damunt del cavall de formatjar. 

Forca: pal de llenya amb un ganxo a l’extrem que serveix per enfonyar la rama dintre del forn de pa. 

Fus: tros de llenya d’ullastre tornejada i acabada en punta entorn del qual es va enrotllant la llana filada amb l’ajut de la filosa. 

Garnera de palma: utensili domèstic fet amb fulles de palma, amb el mànec de canya, que s’empra per garnar i netejar el pis de totes les habitacions del casat del lloc. 

Garnereta d’emblanquinar: utensili domèstic fet amb fulles de palma emprat tradicionalment per emblanquinar les parets interiors i exteriors de les cases.

Llaneterna carnera: armari de llenya amb quatre potes, amb les parets tancades amb malles metàl·liques, que es col·loca dintre de la cuina per guardar-hi diferents tipus de carn a fi que no hi vagin els insectes abans de cuinar-los.

Lligam: cordill de cànyom, de jonc torçut o de fil d’emplomar, amb una branqueta de llenya d’ullastre o figuera en un extrem (la broca), que s’empra en la feina de formatjar per deixar la fogassa del futur formatge ben fermada amb el fogasser.

Llum amb cruies: llanterna alimentada amb oli d’oliva i amb un ble de fil de cotó per il·luminar.

foto de llum amb cruies

Llum amb cruies

Morrió: recipient obert fet amb llatra d’espart que se sol penjar a una banda del carro de pagès per posar-hi una gerra o un càntir d’aigua. 

Oró: recipient llargarut amb les parets rectes i amb la boca bastant estreta i amb dues anses al costat d’aquesta, fet amb espart o càrritx i emprat per guardar figues seques o llegums, entre d’altres aliments. 

Pala: estri emprat per decantar la cendra i el caliu dintre del forn abans d’enfornar el pa, i també per ficar-l’hi i treure’l.

Pastera: moble imprescindible en qualsevol casa de pagès destinada expressament a pastar el pa que després es cou al forn. 

Pastera de matar es porc: recipient gran de llenya dintre del qual es col·loca el porc en el moment de matar-lo el dia de les porquejades.

Piló de munyir: tronc d’arbre gruixat en el qual s’asseu el pagès a l’hora de munyir les vaques manualment per obtenir-ne la llet fresca del dia o la que després s’emprarà per elaborar el formatge i altres tipus de derivats lactis. També se sol emprar un tamboret, el qual rep el nom de tamboret o tabalet de munyir quan s’empra per aquesta finalitat

Premsa de formatjar: artefacte fet a partir d’un tronc sencer d’arbre tallat per la meitat longitudinalment, enmig del qual es posen les fogasses fent que, amb la pressió que exerceixen, treguin les restes líquides de llet. 

Salera: recipient antigament fet amb barres de llenya reforçades amb cèrcols de ferro i amb tapadora circular que s’omplen amb aigua i la sal morro per salar les fogasses de formatge. Amb el temps se substituïren per saleres de ceràmica, o també s’empraven calderes o calderons d’aram.

Sàrria: alforges amb la part inferior acabada en punta i fetes amb llatra d’espart que van penjades a banda i banda de l’esquena d’una bístia de cabestre per dur fems o palla, i molt utilitzada pels caraboners per traginar rama per a les sitges de carabó.

Senalla: recipient fet de palma o d’espart que serveix per contenir i transportar diferents coses o materials. Hi ha diferents tipus de senalla.

Taula de matar es porc: taula de llenya d’ullastre amb quatre potes que utilitzen el dia de les porquejades per col·locar el porc després d’haver-lo matat i escaldat per començar-lo a desxullar o tallar-lo a trossos a fi d’obtenir les diferents peces de carn i per treure i separar tots els elements que s’empraran per a l’elaboració dels diferents tipus d’embotit.

Ventador: objecte domèstic de forma circular i fet amb llatra d’espart, amb un mànec de llenya, emprat a la cuina per revifar el foc de la foganya.

Xeringa: utensili emprat per omplir els budells amb la sobrassada que es prepara el dies de les porquejades. A l’extrem, duu un petit estri de forma cònica, de llauna o d’un altre metall, anomenat embotidor.

Altres eines domèstiques

         

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR