La Junta de Caixers

 

Les festes de Menorca són presidides i dirigides per la Junta de Caixers, que és el grup de persones responsables del bon funcionament de la festa i està formada pels representants de l’antiga societat illenca.

La Junta de Caixers de Ciutadella segueix l’estructura dels antics estaments medievals. De la mateixa forma com ho feien les antigues obreries, encara avui són nomenats per ocupar aquest càrrec durant un bienni. Actualment el seu nomenament es fa públic en l’acte protocol·lari que té lloc a l’Ajuntament de Ciutadella amb motiu de la festa del Nou de Juliol. Els membres que la integren són:

El caixer senyor. Presideix la festa i és escollit per la Junta de Nobles entre els membres d’una de les famílies de tradició nobiliària de la ciutat. Té al seu càrrec el bon funcionament de la festa.

El caixer capellà. Representa l’estament religiós i és un clergue, natural o resident a Ciutadella, proposat per l’autoritat eclesiàstica. Presideix les Completes a l’ermita de Sant Joan i la Missa de Caixers. En el llenguatge popular se’l coneix amb el nom de sa capellana.

El caixer casat. Representa l’estament menestral. Ha d’estar casat i exercir un ofici manual tradicional, com ara ferrer, fuster, sabater, etc. És el responsable de la bandera quan no la duu el caixer fadrí.

El caixer fadrí. Aquest és un càrrec altern, ja que cada bienni canvia la seva procedència: un bienni és menestral i un altre és pagès. Ha de ser fadrí i és qui porta la bandera de Sant Joan.

Els dos caixers pagesos. Han de ser pagesos d’un lloc del caixer senyor, un de la zona nord del terme municipal (caixer pagès de tramuntana) i un altre de la zona sud (caixer pagès de migjorn). Els correspon vigilar el comportament dels membres de la colcada; a més, un cada any del bienni, aporten el be per a la festa.

membres de la junta de caixers de Ciutadella

Membres de la Junta de Caixers de Ciutadella (fotografia cedida per David Caules Ticoulat)

 

Les juntes de caixers de la resta de municipis de l’illa tenen una composició lleugerament diferent, ja que no conserven el caràcter estamental medieval que s’ha mantingut dins la festa de Sant Joan.

Les diferències més destacades són que l’autoritat no recau en un membre de la noblesa, que el nomenament es fa per un any i que tots els càrrecs, excepte el de caixer capellà, poden ser ocupats per dones, cosa que no és possible en el cas de Ciutadella. Els membres que la formen són:

El caixer batle. És un membre de l’ajuntament (el batle o un regidor) i representa el poder civil. En ell recau l’autoritat de la colcada i va proveït amb la simbòlica vara d’alcalde.

El caixer capellà o capellana. És el representant de l’Església i normalment és el rector de la parròquia o un clergue de la Diòcesi proposat per aquest per substituir-lo i nomenat posteriorment pel caixer batle.

El caixer casat o menestral. Representa els artesans i ha de ser casat. Dins la comitiva, va just abans de les autoritats.

El caixer fadrí o sobreposat. És l’encarregat de dur la bandera de les festes i és proposat, com el caixer casat, pel caixer batle.

El caixer pagès. És el representant de la pagesia i ha de ser un pagès d’un lloc del terme municipal. Acompanya el caixer sobreposat i té cura del replec de tos els cavallers fins que la comitiva va a recollir el caixer casat, el caixer batle i la capellana.

         

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR