Instal·lacions agropecuàries

Les dependències productives que hi ha als voltants de l’habitatge de la família pagesa són el conjunt de construccions i altres elements destinats a usos ramaders, l’emmagatzematge de certs productes de la terra i a la recollida, la captació i l’emmagatzematge de l’aigua per a l’ús domèstic i ramader i per al reguiu d’horts, alguns dels quals es poden trobar molt allunyats de les cases del lloc. Aquests elements que hi ha als voltants del casat són els estables, l’aprés, les solls, els boers i les quintanes, la pallissa, els aljubs, les cisternes, els pous, les sínies, els pous de torn, etc.

Boer de Binicodrell Nou

Boer. Fons Jaume Riudavets Moll (AIMS.CIM)

A aquest conjunt d’edificacions es van incorporant progressivament, i al llarg del procés d’evolució de la mateixa explotació, tota una sèrie de petites parcel·les als voltants destinades a usos específics, com el cultiu d’hortalisses, verdures, farratges o arbres fruiters, entre d’altres; i l’extensió de terra necessària per al conreu de cereals i la pastura dels ramats, que es basa en el sistema del guaret, és a dir, la rotació d’usos de les diferents parcel·les a fi de no esgotar la productivitat del sòl.

El terreny d’una explotació rural menorquina es divideix en tres sementers, que es destinen al cultiu, la pastura i al guaret respectivament i que van rotant cada any amb l’objectiu de no esgotar la terra. Cada sementer es divideix en tanques, parcel·les delimitades per murs de paret seca que solen augmentar de mida a mesura que s’allunyen de l’epicentre de l’explotació, normalment contigües, de tal manera que amb el control de l’obertura i el tancament de les barreres dels portells que hi donen accés les diferents parcel·les queden comunicades o incomunicades entre si, i poden anar rotant d’ús cada any.

A cadascun dels tres sementers hi ha d’haver un cert nombre d’instal·lacions ramaderes on pugui anar el ramat quan arribi el moment oportú. Així, és freqüent que a qualsevol tanca de l’explotació hi hagi construccions d’ús ramader fetes amb la tècnica de la pedra en sec, amb carreus de marès o utilitzant ambdues tècniques alhora. Aquestes construccions tenen com a finalitat servir de refugi als ramats quan aquests ho necessiten i no poden accedir a les construccions de les cases del lloc destinades a aquest fi per culpa del sistema rotatiu de l’ús de la terra. Aquestes construccions, com ara els ponts, les barraques i els boerets, solen estar associades a diferents tipus d’elements destinats a la recollida, la captació i l’emmagatzematge de la reserva d’aigua per satisfer les necessitats del bestiar.

A part dels tres sementers, en un lloc també hi pot haver una marina. Són els terrenys boscosos o de vegetació baixa que, per les seves característiques específiques, no es poden destinar al cultiu de cereals, però sí a la pastura del bestiar i com a reserva de rama i fusta per al lloc. A les marines solem trobar forns de calç i sitges per a la fabricació de carbó, així com les restes dels habitatges provisionals que calciners i caraboners utilitzaven mentre feien la seva feina.

         

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR